Tabernacle Welsh Baptist Church


Establishment, church and place of worship at The Hayes, Cardiff, Cardiff, CRF CF10 1AJ, UK. Here you will find detailed information about Tabernacle Welsh Baptist Church: address, phone, fax, opening hours, customer reviews, photos, directions and more.

Contacts


Categories:
Establishment   Church   Place of worship  

Address:
The Hayes
Cardiff
Cardiff
Cardiff CF10 1AJ
United Kingdom
Get directions

Phone:
+44 29 2034 4391

Website:
tabernaclcaerdydd.org.uk

Media

Reviews of Tabernacle Welsh Baptist Church

Sorry, but now we haven't any reviews. You may write a review first.

Add review

About tabernaclcaerdydd.org.uk

Eglwys y Tabernacl, Caerdydd
Gwefan Eglwys Bedyddwyr y Tabernacl, Caerdydd - Website of Tabernacl Welsh Baptist Church, Cardiff
Tabernacl, Caerdydd, Cardiff, baptist, bedyddwyr, eglwys gymraeg, welsh church, services, Cymru, Cymraeg, Welsh, Chapel, Cymru, Wales, Duw, Iesu Grist, Ysbryd Glân, Efengyl, Beibl, cwrdd, capel, capel Cymraeg, ysgol Sul, oedfa, gwasanaeth, moddion, pregeth, gweddi, cwrdd gweddi, iachawdwiraeth, cariad, gras, grâs, emyn, ieuenctid, addoli, mawl, llawenydd, croeso, addysg grefyddol, straeon plant, Eglwys, maddeuant, croes, pasg, nadolig, diolchgarwch, Beibl, Efengyl, cristnogion, cristion, pregethu, dyngaro